Regnefaglige ferdigheter i kroppsøvingsfaget

Skriv ut
Til Lærer:
Det er flere kompetansemål i kroppsøvingsfaget som innebærer den grunnleggende ferdigheten å regne. Samtidig gis det i dette faget gode muligheter gjennom praktiske situasjoner til å konkretisere og øve opp regnefaglige komponeneter som tall, geometri, måling og statistikk.
I dette heftet har vi gitt eksempler fra kroppsøvingsfaget der disse komponentene brukes. Noen av eksemplene er utformet som et undervisningsopplegg og er deltaljerte. I andre eksempler har vi tatt utgangspunkt i en idrett eller aktivitet og vist hvordan regneferdigheter kan komme til uttrykk.

Trykk her for hefte – 10 Kroppsøving materiell

Kilde: Kroppsøving materiell – Matematikksenteret

Kent Kirkhaug

Opptatt av at det er viktig å gjøre elevene forberedt på fremtiden i et digitalisert samfunn. Jobber for at elevene skal være aktive og oppleve mestring, og har stor tro på bruk av teknologi i undervisningen for å få til varierte arbeidsmetoder.
Lukk meny
×