Transportstafett

Beskrivelse

Skriv ut
  • Klassen deles i lag, med minst 5 elever på hvert lag til transportstafett.
  • Hele laget transporterer en elev en viss strekning.
  • Hver elev skal transporteres.
  • Det laget som først har transportert alle, har vunnet.

Tilleggsinformasjon

Bevegelsesmiljø

Åpen plass, Gymsal/idrettshall

Flerfaglige aktiviteter

Samarbeid

Leker og stafetter

Lek, Stafetter

Målgruppe

5. – 7. trinn, 8. -10. trinn

Lukk meny