Stiv heks på ski

Beskrivelse

Skriv ut
Avgrens et område. To og to går sammen som par. Dette senker tempoet i aktiviteten og gjør det til en fin samarbeidsøvelse. Alle parene må holde hverandre i hendene. Ett par er heks og skal prøve å ta de andre. Parene som blir tatt, må stille seg opp og danne en portal med armene. De er fri igjen når et annet par passerer gjennom deres ”portal”.

Aktiviteten bør gjennomføres uten skistaver.

Hensikt

Grunnleggende skiferdigheter utfordres på en trygg måte. Deltakerne får også øvt seg på å samarbeide i par.

Variasjon

Aktiviteten kan gjennomføres enkeltvis (ikke i par). Da stiller de som er tatt (berørt av heksen) seg opp med beina fra hverandre. En blir fri ved at en annen kryper mellom ens egne bein.

Tilleggsinformasjon

Målgruppe

5. – 7. trinn, 8. -10. trinn, VGO

Bevegelsesmiljø

Snø/is

Utstyr

Ski, kjegler

Vinteraktivitet

Ski