Stiv heks med ball

Beskrivelse

Skriv ut
  • Alle fører (spretter) hver sin ball. (Bruk basketballer, håndballer, forballer…)
  • 2-3 stykker har sisten.
  • Når man blir tatt må en av de andre barna sprette ballen mellom beina til den som er tatt.
  • Kan ikke sette seg selv fri med egen ball.

Tilleggsinformasjon

Ballaktiviteter

Ballek, Basketball, Fotball, Håndball

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Leker og stafetter

Lek, Sisten

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn, 8. -10. trinn

Oppvarming

Oppvarmingsøvelser

Utstyr

Fotball, basketball, håndball o.l.

Lukk meny