Sisten og apejakt

Beskrivelse

Skriv ut
Fra 4 deltagere og oppover

Først «eller» dere om hvem som skal ha «sisten». Den som taper i ellinga «har’n», og løper etter de andre. Når han når igjen en, tar han/hun de andre og sier: «du har’n» (eller slik en sier på ditt hjemsted!)
Nå er det denne som har sisten, og skal «gi» den til en annen. Hvis dere vil hvile litt i blant, kan dere avtale et sted der dere er fri. Når dere hviler på dette stedet, kan dere ikke bli tatt.
Hvis dere f.eks. har fristeder overalt der dere kan klatre opp, kalles dette for apejakt.

Tilleggsinformasjon

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Leker og stafetter

Lek, Sisten

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn

Lukk meny