Par-odd

Kompetansemål 1.-4.trinn:
Gjenkjenne strukturer i tallmønster, bruke matematiske uttrykksmåter.

Beskrivelse

Skriv ut
Dette spillet ligner leken stein, saks, papir. To og to elever står med ansiktet mot hverandre. Del elevene inn i partall og oddetall. De skal nå sammen telle til tre, høyt. Når de sier tre, viser hver elev sitt valgte nummer, fra 1 til 10, med fingrene. Begge tallene summeres. Hvis resultatet er et partall, får eleven som er partall poeng, hvis resultatet blir oddetall, får eleven som er oddetall poeng. Avtal på forhånd hvilken poengsum dere skal spille til.

Variasjon: Del klassen inn i to rekker som står med ansiktet mot hverandre. Den ene rekken blir partall, den andre oddetall. Rekkene skal nå spille mot hverandre. Når hvert lag er blitt enige om hvilke tall de skal vise, stiller de seg i midten av et oppmerket område og gjør klar til kamp. På 1-2-3 viser alle på laget det samme tallet for motstanderne. Det summeres raskt og det vinnende laget skal nå forsøke å fange det andre laget. Det skjer ved berøring før de når sitt friområde. Blir de tatt går de over på motstanderes lag. Det laget som har flest spillere igjen etter et visst antall runder, eller en gitt tid har vunnet leken.

Tilleggsinformasjon

Målgruppe

1. – 4. trinn

Flerfaglige aktiviteter

Regne

Lukk meny