Multiplikasjonsmur

En ballek for at elevene skal øve seg innen multiplikasjon.

Beskrivelse

Skriv ut
Denne aktiviteten lekes på en mur eller en ballvegg. Her velges en starter som er den som gir gangestykkene. De øvrige elevene danner en rekke. Starteren sier et gangestykke f.eks 4 x 5 = …., så sparker han/hun ballen mot muren/ballveggen (starter kan være lærer). Førstemann i rekken skal nå svare på regnestykket, nå ballen og sparke den tilbake før ballen har passert. Hvis man rekker å svare sparkes ballen tilbake til starteren og han/hun som svarte riktig stiller seg bak i køen igjen. Starteren gir så et nytt gangestykke og neste mann i rekken gjør seg klar. Dersom eleven ikke svarer riktig, får han/hun en ny mulighet. Hvis også dette ble for vanskelig eller at han/hun ikke rakk å treffe ballen før den var passert, stiller han/hun seg bak starteren. Nå må denne personen prøve å svare før nestemann i rekken svarer, klarer han det, løper han frem og sparker ballen i veggen. Nå kan han/hun stille seg bakerst i rekken sammen med de andre. For hvert regnestykke man blir stående bak starteren får man et straffepoeng. De med færrest eller de som er uten straffepoeng etter 10 minutter er alle vinnere.

Tilleggsinformasjon

Flerfaglige aktiviteter

Regne

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn

Lukk meny