Minecraft education – måling, brøk og tallsystemer

Dette er et undervisningsopplegg der elevene kan leke seg med konkreter og halvkonkreter.

Ved å jobbe i Minecraft tilbyr vi en inngangsport for mange når det kommer til volum, omkrets og areal. Dataspill kan fungere godt for å skape variasjon og gi en annen tilnærming til lærestoffet. Dette så vi i praksis da vi valgte å lage et prosjekt rundt måling i Minecraft.

 

Beskrivelse

Skriv ut
Dette prosjektet ble gjennomført på 4. trinn. Vi valgte allikevel å plukke fra kompetansemålene fra 7. trinn, da dette er en så rik og åpen oppgave at den like greit kan brukes der. Disse kompetansemålene finner du nederst på siden.

Minecraft er noe de fleste elevene kjenner til hjemmefra. Interessen og nysgjerrigheten er allerede til stede, dette gjør det mye lettere for læreren å skape engasjement rundt opplegget. Vi benytter oss av erfaringer vi vet at elevene har, med fokus videre på oppdagende læring.

Introduksjonstime med måling og tallsystemer

Vi begynte med en introduksjonstime med måling i minecraft. Her hadde vi en gjennomgang av brøk og ulike tallsystemer. Elevene fikk ikke lov til å bruke den kunnskapen de allerede hadde om titallsystemet, men måtte velge sine egne tallsystemer med navn. Noen målte f.eks. i «tingeling» som var 6 minecraftblokker, mens andre valgte å måle i «død hest» som var 7 minecraftblokker. Elevene måtte måle minst to ulike landformer og presentere funnene sine. Gjennom arbeid med tallsystemer får elevene en større forståelse for tall.

Neste time begynte vi på prosjektet

 

1.Bygg et hus

  • Huset skal stå på en grunnflate
  • Det må ha vegger og tak
  • Det skal være minst 5 rom i huset
  • Det skal være et gjerde/hekk rundt huset. Gjerdet skal være i en geometrisk form.

 

2. Finn en realistisk målestokk. 
Her kan elevene gjerne finne på et eget tallsystem som må regnes om til riktig målestokk.

3. Bevis at det er en realistisk målestokk.
Dette kan bevises ved å sammenligne med klasserommet, toaletter på skolen, rom i eget hus og lignende.

For å få prosjektet godkjent må eleven kunne svare på følgende:

  • Arealet på grunnflaten
  • Areal og volum i minst tre valgfrie rom
  • Omkrets på huset og gjerdet

 

Kompetansemål i matematikk etter 7. årstrinn: 

   • Utforske og beskrive strukturer i tallmønstre
   • Bygge tredimensjonale modeller
   • Velge passende måleredskap og gjøre praktiske målinger koblet til dagliglivet og teknologi og vurdere resultatet ut fra presisjon og måleusikkerhet
   • Måle areal, masse, volum og vinkel, diskutere resultatene og vurdere hvor rimelige de er.
   • Beregne omkrets, areal overflate og volum av to- og tredimensjonale figurer.
   • Bruke målestokk til å beregne avstander og lage og samtale om kart og arbeidstegninger, både med og uten digitale verktøy

 

Videre tverrfaglig arbeid med Kunst og Håndverk: 

   1. Tegn et hus.
   2. Velg en realistisk målestokk.
   3. Bygg huset i minecraft.

Målet her blir at huset du bygger ser helt likt ut som tegningen i forhold til målestokk.

 

Hvis du er interessert i å lese mer om fordelene med å variere undervisningen med dataspill, så ligger det en hyperkobling til en artikkel på barnevakten.no her.

5/5 (37)

Tilleggsinformasjon

Flerfaglige aktiviteter

Digital kompetanse, Rike oppgaver, Samarbeid, Utforske og skape

Minecraft

Rike oppgaver

Lukk meny