Minecraft education – figurtall

Inspirert av en oppgave i Mattemagisk valgte vi å ta utgangspunkt i stoltall. Oppgaven var da å finne antall stoler til bord n. Vi lagde de første 4 bordene og satte opp en tavle. Elevene hadde lite eller ingen kunnskap til figurtall fra før. De hadde jobbet noe med tallrekker.

Beskrivelse

Skriv ut
Oppgavene vi startet med: 

  1. Bygg bord nummer 5, 6 og 7. Hvor mange stoler er det rundt bordet til disse antallene?
  2. Hvor mange stoler er det til bord nummer 20?

 

 


Hvilke erfaringer vi gjorde: 

Alle elevene gikk raskt i gang med oppgaven. Dette var en oppgave som engasjerte!

Vi valgte å se på oppgave 2 i fellesskap. Der kom elevene med hypotesen om at hvis vi bygger 10 bord, så kan vi doble antall stoler. Disse resultatene skrev vi sammen opp på tavla. Som man kan se på bildet, så kom elevene fram til at bord 20 hadde 48 stoler.

Etter dette var det litt ekstra tid, så vi bestemte oss for å prøve oss på en formel. Dette er veldig abstrakt, og vi var derfor usikre på om 4. klasse-elevene ville henge med. Vi kom først fram til at det var noe som aldri endret seg. Nemlig stolene som var på de to endene av bordet, de var konstante. Vi tok da disse fire stolene ut av formelen og så at stoltallet alltid var det dobbelte av bordtallet. Med hjelp kom elevene fram til formelen: stoltall n= 4 + 2n.

Vi prøvde da formelen på ulike antall bord og fant at det stemte, helt fram til vi testet det på bord 20. Det stemte ikke med hypotesen til elevene. Etter litt tenking og undersøkelser fant elevene ut hva som var feilen. Nå de dobler bord 10, så dobler de også endene på bordrekka. Vi var veldig fornøyde med denne feilen, da det førte til mer refleksjon rundt mønsteret og en oppdagelse av hvilken verdi en slik formel kan ha.

Andre oppgaver vi kjørte parallelt med disse oppgavene: 

Mens vi ventet på at alle skulle komme like langt, så vi kunne gjøre oppgave 2, startet vi på noen andre mønstre som elevene kunne bygge videre på. Blomstertall, trekanttall, kvadrattall osv… Vi satte opp tavler der elevene kunne fylle inn resultatene sine. Dette gjorde at noen hadde muligheten til å utforske og oppdage videre samtidig som vi kunne gå rundt og hjelpe til de som synes oppgaven var litt vanskelig. Metodevalget gjorde at arbeidet med figurtall var lett å tilpasse til de ulike nivåene.

Kompetansemål etter 4. trinn: 

  • kjenne att, eksperimentere med, beskrive og vidareføre strukturar i talmønster
5/5 (20)

Tilleggsinformasjon

Flerfaglige aktiviteter

Digital kompetanse, Regne, Rike oppgaver, Samarbeid, Utforske og skape

Minecraft

Rike oppgaver

Lukk meny