Kaste i posen

Beskrivelse

Skriv ut
Heng ein pose opp i eit tre og teikn opp ein strek eit lite stykke unna. Varier høgda og lengden etter barnegruppa. Pass på at opninga på posen er ganske stor, slik at det ikkje vert for vanskeleg å treffe.

Det er nå om å gjere å treffe i posen med ballen eller det ein kastar. Ein kan og teikne opp fleire strek, slik at det til dømes gir 10 poeng å kaste lengst unna, medan det vert gitt eitt poeng dersom ein vil stå heilt framme. Bli einige om kor mange kast kvar deltakar har, før ein byter.

Hensikt

I denne leiken øver borna på å kaste med tilpassa kraft.

Tilleggsinformasjon

Målgruppe

3 – 5 år, 1. – 4. trinn

Bevegelsesmiljø

Åpen plass, Fjell, skog og mark, Snø/is

Friluftaktiviteter

Grunnleggende ferdigheter, Naturlekeplassen

Utstyr

Pose, steinar/kongler/ballar til å kaste med