Kart og kompass i grunnskolen

Beskrivelse

Skriv ut

Et tipshefte for lærere i grunnskolen om å bruk av kart og kompass i ulike fag.

Målet for opplæringa er at eleven skal kunne lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet. (Kunnskapsløftet læringsmål etter 4.årstrinn)

Målet for opplæringa er at eleven skal kunne orientere seg ved hjelp av kart og kompass i kjent terreng (Kunnskapsløftet læringsmål etter 7.årstrinn)

Målet for opplæringa er at eleven skal kunne orientere seg ved hjelp av kart og kompass i variert terreng, og gjere greie for andre måtar som ein òg kan orientere seg på. (Kunnskapsløftet læringsmål etter 10.årstrinn)

Trykk her for hefte: Bruk av kart og kompass i grunnskolen

Tilleggsinformasjon

Bevegelsesmiljø

Fjell, skog og mark

Friluftaktiviteter

Grunnleggende ferdigheter, Naturlekeplassen

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn, 8. -10. trinn

Orientering

Kart/ forenkling/ tilpassing, Terrengtilvenning