Kaos-leken

Beskrivelse

Skriv ut
Lag en firkant med benker midt i salen. Legg alle baller som er å oppdrive inne i firkanten. 2-3 barn har ansvaret for å kaste ut alle ballene ut av firkanten, mens alle de andre skal løpe rundt og samle alle ballene for deretter å legge dem inn i firkanten igjen. Husk å legge dem inn igjen, ikke kaste! 1-2 minutters varighet.

Tilleggsinformasjon

Ballaktiviteter

Balltilvenning

Basistrening

Beveglighet, Grunnleggende bevegelser

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn

Leker og stafetter

Lek

Utstyr

Benker, diverse ball

Lukk meny