Hvordan løse rubiks kube enkelt

F.eks: R betyr at man skal rotere høyre side med klokka, mens Ri (i = inverted) betyr at man skal rotere høyre side mot klokka. Tilsvarende er det for de andre planene også (Right, Up, Front, Left, Down, Back)

Beskrivelse

F.eks: R betyr at man skal rotere høyre side med klokka, mens Ri (i = inverted) betyr at man skal rotere høyre side mot klokka. Tilsvarende er det for de andre planene også (Right, Up, Front, Left, Down, Back)


Fire enkle steg til en ferdig rubiks kubeSteg 1: Løse krysset på en side 

Det første steget i å løse rubiks kube er å løse et kryss på en valgt side. Vanlig å bruke hvit side. Du må så lete etter ruter av samme farge som befinner seg i midten på en rekke. Se video under for hvordan.

Algoritmen som brukes til å løse steg 1 er:
Fi – U – Li – Ui


Steg 2: Løse første hele side

Når du har fått på plass krysset på en side, som visst i figuren i forrige steg, så er neste steg å få plass hjørnene på den samme siden. Her må du finne hjørnebitene som inneholder de fargene som hører til sitt hjørne. Se video under for hvordan.

Algoritme som brukes for å løse steg 2 er:
Ri – Di – R – D


Steg 3: Løse neste rad på kuben

Du har nå løst din første hele side! Neste steg er å få på plass neste lag i kuben, se figuren. Siden du allerede løste krysset i første steget, så er det bare hjørnene i dette laget som må på plass. På dette steget begynner algoritmene å bli lengre. Se video under for hvordan.

Algoritmer som brukes for å løse steg 3 er:

1. U – R – Ui – Ri – Ui – Fi – U – F

2. Ui – Li – U – L – U – F – Ui – Fi


Steg 4: Fullføre alle sidene

Du har nå kun er benyttet 4 algoritmer, det betyr at de siste algortimene brukes i det siste steget, så konsentrer deg. Under finner du de ulike algoritmene delt inn i understeg. Når du er ferdig med dette steget her, så har du løst rubiks kube. Se video under for hvordan.

Algoritmer som brukes for å løse steg 4:

  1. Få på plass krysset på side side: F – R – U – Ri – Ui – Fi (Se video)
  2. Få krysset riktig i forhold til sider: R – U – Ri – U – R – U – U – Ri (Se video)
  3. Få hjørnene på riktig plass: U – R – Ui – Li – U – Ri – Ui – L (Se video)
  4. Få hjørnene riktig vei: Ri – Di – R – D (Se video)