Grunnleggende bevegelseserfaring, kroppsoppfattelse og begrepsutvikling

Beskrivelse

Skriv ut

Elevene løper rundt og bruker bevegelsesmiljøet. Lærer kan bruke musikk, gjerne hvis det kun er en tom gymsal. På signal fra lærer stopper de opp og utfører oppgaven som gis. Lærer kan enten stå i ro og gi tilbakemeldinger eller bevege seg rundt. Elevene involveres også til å fortelle om sin løsning på oppgaven. Først utfører elevene oppgaver individuelt, etter hvert i par og i grupper.

Til lærer: Her viser vi ulike oppgaver som kan brukes i leken.
Oppgavene er eksempler som styrker elevers regnefaglige ferdigheter innenfor hovedområdene tall, geometri og måling.

Kompetansemål i kroppsøving:

 • Vere med i aktivitetar som utfordrar heile sanseapparatet og koordinasjonen (etter 4. årstrinn)
 • Bruke småreiskapar og apparat (etter 4. årstrinn)


Regnefaglige ferdigheter:

 • Begrep: Foran, under, langs, bak, over, rundt, ved siden av, liten, stor høyre, venstre
 • Former: Sirkel, trekant, kvadrat, rektangel
 • Vinkler 180˚ og 360˚
 • Speilsymmetri


En og en:

 • Still dere foran ribbeveggen
 • Kryp under bommen
 • Hink langs linjene
 • Stå bak fotballmålene
 • Klatre over bukken
 • Løp rundt benken
 • Hent erteposer og plasser dem over/under/ved siden av teppeflisene
 • Vær liten/stor/rett som en strek/ligg flat på gulvet/vær en liten prikk osv.
 • Kryp over langmattene
 • Beveg dere fra venstre mot høyre på langmattene


Parvis:

 • Still dere foran hverandre og vær speil. Vær kreativ i bevegelsene
 • En av dere lager en bevegelse som den andre skal herme


Grupper:

 • Kan dere løpe i sirkel
 • Legg dere ned og form deg som en sirkel, trekant, kvadrat, strek osv
 • Hink eller hopp i en tenkt trekant/kvadrat /rektangel el. l
 • Kan dere løpe, stoppe på signal, snu 180 grader og fortsette å løpe
 • Løp i sirkel, snu 360 grader rundt og løp
 • Gå sammen i grupper: Form kroppene som en stor geometrisk flatefigur.
 • Gå sammen i grupper: Form kroppene i gruppen som en stor geometrisk romfigur


Nye elementer:

 • Finn andre par og lag regnestykker. Bruk hoppetauene til å lage tegnene +, -, :, x og =. Dere er antall. For eksempel 2 elever +2 elever = 4 elever
 • Finn andre par og som gruppe skal dere for eksempel ha 5 føtter, 3 hender i bakken.Finn andre par og som gruppe skal du berøre gulvet med for eksempel 9 kroppsdeler. (Ett svar kan være: 2 knær, 2 hender, 4 rumper og 1 fotsåle). Elevene har lov å hjelpe hverandre med å holde balansen.Hver gruppe får en rockering: Lærer sier at det skal være f. eks 42 ting inni. Elevene får bare hente en ting av gangen. Når de mener at de har samlet 42 ting setter alle elevene seg ned rundt rockeringen. Hver gruppe må telle høyt for å gi svaret.
  Elevene kan spores til å telle for eksempel slik:
  1,2,3,4 osv
  2,4,6 osv
  3,6,9 osv
 • Hvordan legge alle tingene slik at de blir lett å telle? I bunter på 5, 10 og så videre.

Tilleggsinformasjon

Bevegelsesmiljø

Åpen plass, Fjell, skog og mark, Gymsal/idrettshall

Basistrening

Beveglighet, Grunnleggende bevegelser

Flerfaglige aktiviteter

Kommunikasjon, Regne, Samhandling

Målgruppe

1. – 4. trinn

Utstyr

Musikk, fløyte, stemme, ulike store apparater for et variertbevegelsesmiljø, ute vil variert natur være en god arena, småutstyr tilgjengelig for noen av oppgavene.