Grunnleggende bevegelseserfaring, kroppsoppfattelse og begrepsutvikling

Grunnleggende bevegelseserfaring, kroppsoppfattelse og begrepsutvikling

Innlogging

LK20 og tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Bevegelsesmiljø

Åpen plass, Fjell, skog og mark, Gymsal/idrettshall

Basistrening

Beveglighet, Grunnleggende bevegelser

Flerfaglige aktiviteter

Kommunikasjon, Regne, Samhandling

Målgruppe

1. – 4. trinn

Utstyr

Musikk, fløyte, stemme, ulike store apparater for et variertbevegelsesmiljø, ute vil variert natur være en god arena, småutstyr tilgjengelig for noen av oppgavene.