Fuglene er sultne/rydde hage

Organiser et aktivitetsområde, for eksempel en stor firkant, med en kjegle i hvert hjørne. Dette er fuglehusene. Legg alt annet utstyr…

Beskrivelse

Skriv ut
Organiser et aktivitetsområde, for eksempel en stor firkant, med en kjegle i hvert hjørne. Dette er fuglehusene. Legg alt annet utstyr i midten av firkanten. Dette er fuglematen. Del barna inn i fire grupper som går til hvert sitt fuglehus. Barna skal være fugler, som skal samle inn fuglemat fra midten og bringe det hjem til fuglehuset sitt. Barna starter på signal. Ett barn om gangen fra hvert lag får hente mat. Det er kun lov til å ta med seg en ting om gangen, og nestemann på laget får ikke starte før den som løper er tilbake i fuglehuset. Når alt utstyret er hentet, teller man opp hvilket fuglehus som har samlet inn mest mat.

Tips: du kan dele inn i flere grupper enn fire hvis mange barn skal leke samtidig, men pass på at alle har sitt fuglehus like langt unna midten.
Vil du trene sprint (reaksjon og akselerasjon), kan fuglehusene være nærme midten. Vil du trene utholdenhet, bør husene være litt lenger unna. Dersom du ønsker, kan du innføre en runde med «raid» etter opptelling av hvem som hadde mest utstyr. Dette er en ekstrarunde hvor alle fuglene får fly samtidig til andre fuglehus og stjele mat fra de andre fuglene. Er det fortsatt samme lag som har mest mat etter raidet?

Tilleggsinformasjon

Utstyr

Diverse utstyr; baller, ringer, stafettpinner eller annet utstyr som kan bæres (fuglemat). I tillegg trengs fire matter eller kjegler (fuglehus) og et avgrenset aktivitetsområde

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Leker og stafetter

Lek

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn, 8. -10. trinn, VGO

Forfatter av dette opplegget
Lukk meny