Førstehjelp

Tverrfaglig undervisningsopplegg om førstehjelp. Et engasjerende tema med mange muligheter til tverrfaglig tilpasning.

Beskrivelse

Som lærer har man en unik mulighet til å bidra til at barn og ungdom lærer å utføre enkle og viktige tiltak når alvorlig sykdom eller skade oppstår. Det er viktig at barn og ungdom kan være i stand til å ta vare på seg selv og andre.

Folkehelse og livsmestring er et nytt tverrfaglig tema i grunnskolen, og førstehjelp passer godt inn med dette. Mulighetene til å knytte førstehjelp til andre fag er mange. God kunnskap blant elevene rundt førstehjelp krever tid, og ifølge forskning gir det er størst utbytte med jevnlig repetisjon, med heller korte økter.

Førstehjelp 1 – 4