Ferdig opplegg 30

Beskrivelse

Skriv ut
Mål for timen: 
Hovedmål: Øve hovedsaklig øye-hånd koordinasjon.
Delmål Trene romorientering, tilpasset muskelkraft og balansetrening – Benytte erteposer i øvelsene

Utstyr: Erteposer, rokkeringer, benker og tomflasker.

Oppvarming:

Rydde hagen/Holde feltet fritt. Kjøres i to omganger

Gymsalen blir delt inn i to deler med for eksempel benker. Elevene får utdelt like mange erteposer/softballer på hver halvdel. Elevene blir delt inn i to lag som skal holde feltet sitt rent. Her er det om å gjøre å ha minst poser igjen til slutt.

Kast med ertepose. To og to sammen

To og to kaster erteposen til hverandre. Avstanden økes etter hvert og elevene får nye utfordringer som pasning mellom bena, hoppe ut og inn med bena samtidig som man kaster, kast rundt kroppen.

Hoveddel:

Stasjonstrening med ertepose og ball

Sette opp fire ulike stasjoner som stimulerer koordinasjonen.

Stasjon 1: Kaste erteposer opp i bøtter/rokkeringer.

Stasjon 2: To og to elever står på en benk og kaster erteposen/ballen til hverandre.

Stasjon 3: Kasting på blink/flasker med erteposer/ball.

Stasjon 4: Problemløsningsoppgave.

Frakting av ertepose/ball over hinder uten å holde med hendene. Erteposen/ballen skal fraktes og legges inni en rokkering plassert på hver sin side av hindringene. Elevene deles inn i to som starter på hver sin rokkering.

Avsluttning:

Stafett

Elementer fra noen av de gjennomgåtte øvelsene blir samlet i en aktivitet – stafett. Elevene blir delt inn i flere lag der to og to elever skal frakte erteposen sammen frem og tilbake uten å bruke hendene, for eksempel mellom hoftene. Deretter skal de veksle med neste par.

Tilleggsinformasjon

Ballaktiviteter

Ballek

Basistrening

Grunnleggende bevegelser, Koordinasjon

Bevegelsesmiljø

Åpen plass, Gymsal/idrettshall

Flerfaglige aktiviteter

Samhandling

Leker og stafetter

Lek, Stafetter

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn

Utstyr

Erteposer, ball, bøtter, blink/flasker, benker

Lukk meny