Ferdig opplegg 28

Beskrivelse

Skriv ut
Løpsøvelser, styrketrening, diverse leker

Oppvarming:
-Kortstafett, 4 lag, kortbunken ligger opp ned i midten av banen, lagene løper en og en fra hvert sitt hjørne for å trekke kort. Finner de riktig kort så tar de det med tilbake til sitt hjørne. Det laget som først får alle kortene i sin farge (f.eks hjerter) vinner.

– Stiv heks.

Hoveddel (håndball):
– To og to går sammen og kaster ball til hverandre.

– Femtrekks lek. Del klassen inn i fire lag. To og to lag kaster ballen til hverandre. Når et lag fem pasninger før det andre laget får tak i ballen, så får det laget ett poeng og ballen går til det andre laget. Spilles på et mindre avgrenset område.

– Spille håndball på stor bane, to lag, ikke lov å sprette ballen, bare tre steg før man må avlevere ballen.

Avslutte med Kanonball

Tilleggsinformasjon

Basistrening

Beveglighet, Koordinasjon

Ballaktiviteter

Ballek, Balltilvenning, Håndball

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Flerfaglige aktiviteter

Samhandling

Leker og stafetter

Lek, Sisten

Målgruppe

5. – 7. trinn, 8. -10. trinn

Lukk meny