Ferdig opplegg 27

Beskrivelse

Skriv ut
Mål for timen:  Øve øye – hånd koordinasjon med og uten ball

Utstyr: Baller

Oppvarming:

Hermegåsa uten og med ball, to og to sammen etter musikk.

To og to sammen. Elevene skal synge en barnesang samtidig som eleven hermer etter partnerens bevegelser.

Elevene får hver sin ball og skal herme etter den andres bevegelser i et rolig tempo. Elevene skal bytte på å lage bevegelsene.

Bli kjent med ballen.

Bevege seg fritt rundt i salen med ball. Elevene kan trille ballen på ulike måter, kaste ballen opp i lufta, spretting

Hoveddel:

Felles balløvelser

Individuelt arbeid:

Elevene skal gjøre ulike balløvelser etter instruksjon av læreren. De skal finne seg en plass der ingen andre står. Deretter spør læreren elevene;

-kan dere kaste ballen opp i lufte og ta den i mot før den når bakken

-kan dere fange ballen så høyt som mulig/lavt som mulig?

-kan dere kaste ballen opp i lufta å gjøre noe med kroppen før du fanger den igjen?

-kan dere sprette ballen rundt kroppen?

-kan dere sprette ballen….

Pararbeid:

To og to sammen. Elevene sitter på gulvet med en liten avstand fra hverandre i forhold til hva de mestrer. Ballen skal trilles til hverandre og kastes til hverandre

Elevene skal bevege seg rundt i salen med ballen mellom seg. Først mage mot mage, rygg mot rygg, hofte mot hofte og rompe mot rompe.

Haien kommer m/ball

Elevene deles inn i fire ulike fiske arter som plasseres i hvert sitt hjørne. Alle elevene skal  ha hver sin ball som skal sprettes rundt når fisken blir kalt ut. Når haien kommer skal fiskene sprette hjem til hjørnet sitt.

Avsluttning:

Klassen er fortsatt delt inn i fiskearter.

Stafett 1: Elevene skal sprette ballen gjennom kjegler, og ved snupunktet skal eleven føre ballen rundt magen og prette ballen utenom kjeglene på tilbake veien. Deretter gis ballen til nestemann.

Stafett 2: Elevene skal frakte ballen frem og tilbake to og to sammen uten å bruke hendene. Samtidig skal de løpe mellom kjeglene. Deretter skal de veksle med neste par.

Tilleggsinformasjon

Ballaktiviteter

Ballek, Balltilvenning

Basistrening

Beveglighet, Grunnleggende bevegelser, Koordinasjon

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Flerfaglige aktiviteter

Samhandling

Leker og stafetter

Lek, Stafetter

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn

Lukk meny