Ferdig opplegg 24

  • Sisten
  • Innebandy
  • Tjukkas-surf

Beskrivelse

Skriv ut
Sisten
To og to har ballen mellom dere. Et par starter med sisten, de andre løper med ball i mellom seg. Blir du tatt, har de sisten. Bytt mellom mage og rygg. Bruk gjerne musikk.

Innebandy
Elevene får hver sin innebandykølle og en ball. Hvis det ikke er nok baller til alle, gå sammen. Alle beveger seg innenfor et avgrenset område. Først stort, så lite. Start å føre ball når musikken starter. Frys når musikken stopper.

Fortsett innenfor avgrenset område (stort) Før ballen når musikken starter, men nå er det lov å slå bort de andres innebandyballer. Går den utenfor avgrenset område, så henter de ballen og fortsetter.

Del inn i seks grupper. Alle i gruppa får et nummer fra 1 til 6. Bruk hele salen. Gruppa skal ha en ball. Beveg seg fritt i sal, men nå skal nr 1 sende til nr 2, nr 3 til nr 4 osv. Ha øyekontakt før dere sender ballen fra dere. Her blir det kaos. Bruk musikk.

Del i to eller fire lag etter hva man ønsker. Spill innebandy på benker i hjørnene. Hvert lag har sitt hjørne. Blir det scoring bytter lagene.

Tjukkas-surf
Del i seks grupper. Bruk den beste tjukkasen. Legg tjukkasen på midten. Gruppa tar fart, kaster seg på tjukkasen og surfer bortover gymsalen. Mål hvem som kommer lengst.

Tilleggsinformasjon

Ballaktiviteter

Innebandy

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Leker og stafetter

Sisten

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn, 8. -10. trinn

Utstyr

Ball, innebandykølle, innebandyball, tjukkasen

Lukk meny