Ferdig opplegg 21

  • Katt og mus
  • Kjappen
  • Per Sjurspring
  • Modellklumpen

Beskrivelse

Skriv ut
Katt og mus
– en elev er katt, en annen elev mus, resten av elevene går parvis
– parene skal holde hverandre i hendene
– på signal skal katten forsøke å fange musen, parene løper rundt i gymsalen
– når katten har fanget musen, byttes rollene
– musen kan komme seg unna ved å ta hånden til et av parene, da blir den eleven som er ytterst mus

Kjappen
– elevene løper innefor et begrenset område
– rundt om i gymsalen ligger det hoppetau med ulik farge (gul, hvit, rød og blå)
– når lærer roper «gul !» skal elevene løpe til nærmeste gule hoppetau
– i et hoppetau kan det være to elever – de elevene som ikke har noe hoppetau må f. eks utføre 5 armhevinger
– andre øvelser man kan gjøre : sit ups, spensthopp, høye kneløft osv

Per Sjurspring
Oppstilling: Stå parvis i ein ring og hald kvarandre i hendene, ansiktet vendt mot sentrum.
Forklaring: Når me syng teksten, gjer me dette:
Har du sett Per Sjuspring dansa? Alle spring mot venstre.
Har du sett Per Sjuspring dansa? Fortset mot venstre.
Trur du ei: Snu mot eigen partnar og hytt med høgre peikefinger.
han danse kan: Snu deg mot framand partner og hytt med venstre peikefinger.
Han dansar som: Snu deg mot egen partner og hytt med h. pekefingeren.
ein adelsmann: Snu deg mot framand partnar og hytt med v. peikefingeren.
Det var ein: Ta saman i ring og sett eine foten inn i ringen med eit tramp.
Gjenta songen og fortset med to, tre osv.
1-ein fot inn 2-andre foten 3-eit kne 4-andre kne 5-ein olboge 6-andre olboge 7-hovudet I siste verset syng me som før til og med ”adelsmann”. I staden for å gjenta alt, syng me bare: ”Det var alt”.

Modellklumpen
Del klassen i to. Hver gruppe fordeler seg på en rekke på hver sin side. Den ene gruppa lukker øynene og står med ryggen til den andre gruppa. Gruppa som har øynene åpne henter hver sin elev ”modelleireklump” og skal ta den med og forme den til hva du vil. Når det er gjort finner den som har formet klumpen seg en plass og former seg selv i nøyaktig samme stilling. Når det er gjort kan modelleireklumpene lukke opp øynene og finne den som har formet deg.

Tilleggsinformasjon

Basistrening

Grunnleggende bevegelser

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Flerfaglige aktiviteter

Samhandling

Leker og stafetter

Lek

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn

Musikk og dans

Dans, Sanglek

Utstyr

Hoppetau med ulik farge (gul, hvit, rød og blå)

Lukk meny