Ferdig opplegg 19

  • Streken
  • Panserball
  • Kjappen
  • Ballongtråkk
  • Klokkesisten

Beskrivelse

Skriv ut
Streken
– Velg en eller to elever som har sisten.
– Det er bare lov å bevege seg på strekene i gymsalen.
– Først er det bare lov å GÅ
– Neste runde er det bare lov å gå tre skritt frem og ett tilbake
– siste runde er det lov å løpe.
Sisten leveres videre til den som blir tatt
Kjør også en runde der de som blir tatt må sette seg på sidelinjen.

Panserball
– klassen deles i lag på 3 – 4 elever
– et lag skal jage de andre lagene med en softball
– resten av lagene får en matte som skal være beskyttelse
– de med softball skal forsøke å skyte de lagene som er «pansrede»
– for at et lag er skutt må de treffe elevene på kroppen
– laget som er blitt skutt setter seg ned på matten
– hvor mange lag er blitt truffet på for eksempel ett minutt

Kjappen
– elevene løper innenfor et begrenset område
– rundt om i gymsalen ligger det hoppetau med ulik farge (gul, hvit, rød og blå)
– når lærer roper «gul !» skal elevene løpe til nærmeste gule hoppetau
– i et hoppetau kan det være to elever
– de elevene som ikke har noe hoppetau må f.eks utføre 5 armhevinger
– andre øvelser man kan gjøre : sit-ups, spensthopp, høye kneløft osv.

Ballongtråkk
– alle elevene får en oppblåst ballong som de fester med en hyssing rundt ankelen
– elevene skal forsøke å tråkke på de andre elevenes ballonger
– elever som får sin ballong ødelagt, må sette seg
– tilslutt får vi en elev som har beholdt ballongen sin hel

Klokkesisten
Elevene står eller ligger ved siden av hverandre to og to. Parene danner en stor sirkel. En har sisten og skal prøve å ta en annen. For å unngå å få sisten kan han stille seg foran eller legge seg ved siden av et par slik at de blir tre. Da må den bakerste/ytterste løpe.
Det lønner seg å lage to sirkler pga hvis ikke er det noen som aldri får løpe.

Tilleggsinformasjon

Ballaktiviteter

Ballek

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Leker og stafetter

Lek, Sisten

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn, 8. -10. trinn

Utstyr

Softball, matter, hoppetau, ballonger

Lukk meny