Ballaktiviteter og fotball

  • Nappehale mens man dribler
  • Hvem finner ikke hus?
  • Rydde hagen/ holde feltet fritt
  • Jegeren
  • Hjørnefotball
  • Modellklump

Ballaktiviteter og fotball

Innlogging

LK20 og tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Ballaktiviteter

Ballek, Fotball

Basistrening

Grunnleggende bevegelser

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Leker og stafetter

Lek

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn

Utstyr

Farget halebånd, rockering, erteposer, softballer, benker, fotball

Kroppsøving etter 2.trinn

Forstå og praktisere enkle reglar for samspel i ulike bevegelsesaktivitetar, Utforske eigen kroppsleg bevegelse i leik og andre aktivitetar, åleine og saman med andre, Øve på å avlevere, ta imot og leike med ulike reiskapar og balltypar

Kroppsøving etter 4.trinn

Bruke kroppen til å utforske aktivitetar og utvikle grunnleggjande bevegelsar, Forstå kroppsleg ulikskap mellom seg sjølv og andre, og inkludere andre i ulike bevegelsesaktivitetar, Øve på og bruke basisferdigheiter som å føre, kaste, sprette, sparke og ta imot ball i ulike bevegelsesaktivitetar

Kroppsøving etter 7.trinn

Forstå og praktisere reglar for aktivitet og spel og respektere resultata, Utforske og gjennomføre leik og spel saman med andre i ulike bevegelsesaktivitetar