Ferdig opplegg 14

  • Natt i lekebutikken
  • Hull i rekka
  • Evighetsstikkball
  • Ulike ballstafetter
  • Apparatsisten

Beskrivelse

Skriv ut
1. Natt i lekebutikken
Alle ligger på gulvet å sover, så våkner de opp og leker at de er forskjellige leker – etter instrukser fra lærer. Eks. baller, dukker, traktor, racerbil osv.

2. Hull i rekke
Del i 2-3 rekker som løper sakte rundt. På signal skal 1. mann på rekka lage et hull som de andre skal krype i mellom. (hullene må være forskjellige fra gang til gang.

3. Evighetsstikkball
Her er det alle mot alle. Elevene beveger seg fritt rundt i gymsal. Lærer starter med å kaste inn 2 stk baller. Her er det om å gjøre å ta ballen og kaste på en annen. Blir man stukket så setter man seg ned på rumpa. For at man skal bli fri må man prøve få tak i en ball fra der man sitter og kaste til en annen som sitter. Lærer kaster inn flere baller etter hvert slik at aktiviteten blir enda mer intenst + kaotisk

4. Ballstafett – rulle mellom beina
Del i 3 eller 4 lag. Hver gruppe står på rekke bak hverandre med beina fra hverandre. 1. mann ruller ballen mellom beina. Når ballen kommer til bakerste mann, legger alle seg ned og bakerste mann hopper over de andre. Når bakerste mann kommer frem, gjentar man det samme til alle har rullet ballen. De som er først ferdig – VINNER.

5. Ballstafett – avlevering med beina
Del i 3 eller 4 lag. Hver gruppe sitter på rompa på rekke bak hverandre med ca 1m mellom hverandre. 1. mann leverer ballen med beina til nestemann. (altså ta tak i ballen med beina og snu deg rundt mens du sitter på rompa og lever til nestemann) Når ballen kommer til bakerste mann, legger alle seg ned og bakerste mann hopper over de andre. Når bakerste
mann kommer frem, gjentar man det samme til alle har vært 1.
mann. De som er først ferdig – VINNER.

6. Apparatsisten
Sett ut apparater rundt i salen. TENK SIKKERHET. Ikke lov å
trå på gulvet. 2 stk har sisten. Blir man tatt må man sette seg i
hjørnet der ”tjukkasene” pleier å stå. Den eleven som blir igjen
har vunnet. Gjør denne øvelsen flere ganger. HUSK VÆR
FORSIKTIG, ALLTID NOEN SOM SKADER SEG HAHA.

Tilleggsinformasjon

Ballaktiviteter

Ballek

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Leker og stafetter

Lek, Sisten, Stafetter

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn

Utstyr

Diverse utstyr f.eks. erteposer, innebandyballer o.l., softball, apparater

Lukk meny