Ferdig opplegg 13

  • Hauk og due med (innebandy)
  • Haien kommer(innebandy)
  • Rydd området (innebandy)
  • Treff veggen (innabndy)
  • Spill hjørneinnbandy

Ferdig opplegg 13

Innlogging

LK20 og tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Ballaktiviteter

Innebandy

Basistrening

Koordinasjon

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Leker og stafetter

Lek

Målgruppe

5. – 7. trinn, 8. -10. trinn

Utstyr

Innebandykøller, innebandyballer, vester, kjegler