Ferdig opplegg 10

  • Bevege seg til musikk
  • Bingo
  • Marsjere

Beskrivelse

Skriv ut
Hensikten med og verdien av aktivitetsøvelsen: Utføre basisferdigheter i individuell idrettsaktiviteter, med og uten bruk av apparater og småredskaper.
Tid: 60 minutter
Miljø/Anlegg: Inne

1. Bevege seg til musikk
Elevene beveger seg fritt til musikken (bruk helst Michael Jackson Billie Jean hvis du har mulighet) Jeg garanterer at du får se mye rart og morsomt. Har du mulighet så vis Michael Jackson Billie Jean fra YOUTUBE i timen før du har gym.

2. Bingo
Utstyr: Bingoark og blyanter.
Vedlegg bingogym
Gå sammen to og to. Sett ut bingoposter rundt i salen. Se vedlegg.
Elevene starter med å velge seg en post. De jobber ved posten i ca 1 til 2 min. Når lærer blåser etter 1 til 2 min, så finner elevene en ny post. Husk at de må krysse av på bingoarket på den posten de har gjennomført. Det er om å gjøre å få fire på rad = ROP UT BINGO. Kjør gjerne flere runder.
VIKTIG AT LAPPENE DER POSTEN STÅR LIGGER MED SKRIFTEN NED, HVIS IKKE BLIR DET FOR LETT Å SE HVOR MAN SKAL GÅ NESTE GANG. DE SOM KOMMER FØRST TIL POSTEN, SKAL GJØRE AKTIVITETEN. DU MÅ FINNE DEG EN POST. HVIS INGEN ANDRE ER LEDIGE SOM DU IKKE HAR GJENNOMFØRT FØR, SÅ MÅ DU TA EN DU HAR GJENNOMFØRT TIDLIGERE.
Bruk gjerne musikk når de jobber på postene.

3. Marsjere
Dette er valgfritt, men gøy. Bruk musikk fra STAR WARS f.eks. IMPERIEL MARCH. Still opp elevene i fire rekker, tren på å marsjere + jentehopp.

Alternativ:
Spill ”fotballtennis” Sett opp benker slik at salen blir delt i to. Det fungerer som et nett. Det er lov med tre berøringer innenfor hvert lag + at den kan gå i bakken mellom hver berøring før ballen spilles over. Bruk basketballbanen som bane. Del i to lag og spill.

Tilleggsinformasjon

Ballaktiviteter

Ballek

Basistrening

Grunnleggende bevegelser, Koordinasjon, Styrke

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn

Musikk og dans

Dans

Utstyr

Musikk, blyanter, bingoark, benker, tjukkas, erteposer, kjegler, basketball, fotball

Lukk meny