Ballspill med målmenn

Beskrivelse

Skriv ut
  • Klassen deles i to lag.
  • I enden av hver banehalvdel er det en benk, på benken velges en målmann
  • Det er poeng til laget når man klarer å sentre til målmannen som må fange ballen som ”pool”.

Tilleggsinformasjon

Ballaktiviteter

Ballek

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn, 8. -10. trinn, VGO

Utstyr

Benker, Softball o.l.