Auditiv sans

 • Gå sammen to og to, bevegelse tett sammen.
 • Når et slag på tromma høres skal de som er par forsøke å komme langt bort fra hverandre.

Beskrivelse

Skriv ut
Øvelse 1.

 • Gå sammen to og to, bevegelse tett sammen.
 • Når et slag på tromma høres skal de som er par forsøke å komme langt bort fra hverandre.
 • Når det høres et slag på tromma igjen skal de som er par finne hverandre.
 • Dersom man hører to slag skal man gå sammen i par med en ny person.

Øvelse 2.

 • Gruppen deles inn i to. Løp fritt omkring til musikk.
 • Gruppe A setter seg ned når de hører et slag på tromma, gruppe B setter seg ned når de hører to slag på tromma.
 • Gruppe A kan reise seg når de hører et slag på nytt, gruppe B når de hører to slag.

Øvelse 3.

 • Gå med lukkede øyne etter en lydkilde som beveger seg rundt i rommet.

Øvelse 4.

 • Parvis, alle har bind for øynene.
 • Hvert par skal bli enige om en lyd som er deres.
 • Når det spilles musikk skal alle bevege seg fritt rundt (gå, krype, åle)
 • Når musikken stopper, skal parene lage sin lyd og deretter finne hverandre.

Tilleggsinformasjon

Basistrening

Grunnleggende bevegelser

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Leker og stafetter

Lek

Flerfaglige aktiviteter

Samhandling

Målgruppe

3 – 5 år, 1. – 4. trinn

Sanseaktiviteter

Auditiv sans

Musikk og dans

Lytte, Sanser