Atomleken

Kompetansemål 1. – 2.trinn:
Utvikle, bruke og samtale om ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon av flersifrede tall i hodet.
Kompetansemål 3.-4. trinn:
Utvikle, bruke og samtale om varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifrede tall. Utvikle og bruke varierte metoder for multiplikasjon og divisjon, bruke de i praktiske situasjoner.

Beskrivelse

Skriv ut
Del inn i grupper på fire til fem elever. Oppgaven er å samarbeide om å få riktig antall ben/hender/fingre/hoder/rumper i bakken. Gi oppgaver som for eksempel at gruppen til sammen skal ha seks bein, fem hender, tre rumper og et hode i bakken. En kan også lage regnestykker med multiplikasjon og divisjon for eksempel 10:2 bein, 3×2 hender og 1×3 rumper i bakken. Gruppen må sammen
finne frem til hvordan få riktig antall kroppsdeler i bakken. Alle i gruppen må ha minst en kroppsdel med i svaret. La en gruppe gå rundt og være dommer, i neste runde kan en av de andre gruppene være dommer.

Tilleggsinformasjon

Bevegelsesmiljø

Fjell, skog og mark, Gymsal/idrettshall

Flerfaglige aktiviteter

Kommunikasjon, Regne, Samhandling

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn

Leker og stafetter

Lek

Lukk meny