Opplegg der vi tar i bruk noen av dramateknikkene

Skriv ut
Her kommer noen forslag til opplegg der vi tar i bruk noen av dramateknikkene og setter sammen øvelser til litt lengre forløp. De er ikke ment som ferdige opplegg, men som utgangspunkt du kan bygge videre på. Noen av oppleggene tar utgangspunkt i temaer som er sentrale i læreplanen for barne- og ungdomsarbeiderfaget. Oppleggene er beregnet på litt forskjellige målgrupper.

Trykk her for forslag til opplegg der vi tar i bruk noen av dramateknikkene >>

Kilde: http://ndla.no/nb/node/47489

Kent Kirkhaug

Opptatt av at det er viktig å gjøre elevene forberedt på fremtiden i et digitalisert samfunn. Jobber for at elevene skal være aktive og oppleve mestring, og har stor tro på bruk av teknologi i undervisningen for å få til varierte arbeidsmetoder.
Lukk meny
×