Gymtroll er en ressursside med ferdige undervisningsopplegg og enkeltøvelser i kroppsøving og andre tverrfaglige opplegg. Hovedfokus er kroppsøving, men vi jobber også med opplegg knyttet til andre fag. 

Finn øvelser og ferdige undervisningsopplegg til timen, og frigjør verdifull tid. Gymtroll.no har responsivt design slik at nettsiden automatisk passer din smarttelefon eller nettbrett, uavhengig av skjermstørrelse.

Du kan ta med deg din smarttelefon eller nettbrett rett inn i timen, finne øvelser eller ferdige opplegg helt uten papirer.

Kent Kirkhaug

Allmennlærer med videreutdanning i kroppsøving og IKT. Jobber på mellomtrinnet.

Brenner for klasseledelse og gode relasjoner, og har tro på at kreativitet og høy elevaktivitet på skolen kan gi elevene en dypere forståelse til det de skal tilegne seg, og bidra til økt motivasjon og lærelyst. 

Jobber for at elevene skal være aktive og oppleve mestring, og har stor tro på bruk av teknologi i undervisningen for å få til varierte arbeidsmetoder. Har lang erfaring med bruk av digitale verktøy i klasserommet.

Er opptatt av å gjøre elevene forberedt på fremtiden i et digitalisert samfunn og livet de møter utenfor skolens fire vegger.

Kine Caspersen

Allmennlærer med videreutdanning i matematikk og IKT.

Er interessert i møtet mellom pedagogikk og IKT, og hvilke muligheter som ligger her.

Engasjementet er også stort rundt den aktive hverdagen. Da spesielt viktigheten av lek for barns kreative og sosiale utvikling. Målet er utforskende elever som tar initiativ og er aktive i egne læringsprosesser. Jobber derfor mye med å styrke den indre motivasjonen, og trives godt med å utforske effekten av uformell læring.

Kine synes det er viktig med et variert metodevalg. Gleder seg til 2020 da den nye fagplanen skal tas i bruk på alle skoler.

Lukk meny