Programmering med micro:bit
i klasserommet

For lærere

Programmerer med Micro:bit/Super:bit er enkelt å komme i gang med. Elevene kan lett veksle mellom blokkprogrammering og tekstprogrammering. Eksperimentere med koden og se hva som skjer. Test koden før overførering til Micro:bit-kortet.

Micro:bit kan brukes av flere aldersgrupper, men egner seg best til litt eldre elever. Den er enkel å bruke og er god til veksling mellom blokk- og tekstprogrammering.