Veggmål

  • Lærer tegner to mål på veggen med kritt. Tilfeldige steder.
  • Del i to lag.
  • Scoring godkjennes ved at ballen kastes på det avmerkede feltet på veggen og tas i mot av en annen spiller på samme lag.

Musikk som funker til gymtimen >>