Vanntilvenning: Dykke/ se under vann

  • Jobb sammen to og to.
  • Ser du fingrene dine under vann? Tærne dine?
  • Kan du telle hvor mange fingre kameraten din holder frem.
  • Hilse på hverandre under vann.
  • Rockering som flyter i vannet. Kan du dykke ned i ringen og komme opp på utsiden? Og komme inn i ringen igjen?
  • Kan du sitte på bunnen?
  • Kan du stå på hendene på bunnen?
  • Kan du stupe kråke i vannet?