Utgangslek

  • Alle, unntatt en person, stiller seg på tverrenden av lekefeltet.
  • Den som står i midten fremstiller forskjellige utsagn, for eksempel alle som har en yngre søster, rød genser eller lignende kan bevege seg fritt/ hoppe på en fot/ krype over til den andre siden av lekefeltet.
  • De som ikke har en yngre søster står igjen til de andre har kommet over.
  • Deretter skal de prøve å komme over til den andre siden uten å bli fanget av personen i midten.
  • Alle som blir tatt blir med å fanger.
  • Alle kan ta bare en person pr. runde.