Undervisningsopplegg 11

  • Innebandy (stafett)
  • Hjørneinnebandy
  • Modellklumpen

Hensikten med og verdien av aktivitetsøvelsen: Kunne bruke grunnleggende teknikker og enkel taktikk i noen utvalgte lagidretter.
Tid: 60 minutter
Miljø/Anlegg: Inne

1. Innebandy-oppvarming
Elevene får hver sin innebandykølle og en ball. Hvis det ikke er nok baller til alle, gå sammen. Alle beveger seg innenfor et avgrenset område. Først stort, så lite. Start å føre ball når musikken starter. Frys når musikken stopper.
Fortsett innenfor avgrenset område (stort) Før ballen når musikken starter, men nå er det lov å slå bort de andres innebandyballer. Går den utenfor avgrenset område, så henter de ballen og fortsetter.

2. Innebandy
Stafett med innebandykølle og ball. Del i tre eller fire lag. Sett ut kjegler 5 stk etter hverandre. Føre ballen slalåm mellom kjeglene både frem og tilbake.

3. Hjørne-innebandyDel i fire lag. Sett benkene liggende i hvert hjørne. Spill hjørneinnebandy. Når et lag scorer bytter lagene.

4. Modellklump
Del klassen i to. Hver gruppe fordeler seg på en rekke på hver sin side. Den ene gruppa lukker øynene og står med ryggen til den andre gruppa. Gruppa som har øynene åpne henter hver sin elev ”modelleireklump” og skal ta den med og forme den til hva du vil. Når det er gjort finner den som har formet klumpen seg en plass og former seg selv i nøyaktig samme stilling. Når det er gjort kan modelleireklumpene lukke opp øynene og finne den som har formet deg.