Trivselsleder

tlTrivselsleder

Trivselsprogrammet er et aktivitetsprogram for barne- og ungdomsskoler hvor mobbefrie trivselsledere legger til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Per høsten 2013 benytter 900 skoler i Norge Trivselsprogrammet.

Les mer – om programmet