Trillebår og gartner

Skriv ut
  • Klassen deles i lag.
  • 6 – 8 elever pr. lag danner par og lager trillebår.
  • Lagene ”triller” en viss strekning, hvor man bytter halvveis, slik at begge får være trillebår og gartner.

NB! Viktig at den som triller holder godt inne på låret, slik at svai rygg unngås.

Lukk meny