Taktil sans – berøring

Skriv ut
Øvelse 1.

 • Gruppen står på rekke.
 • Den bakerste tegner en figur eller lignende på ryggen til den foran som igjen tegner på ryggen til den foran seg (samme figur).
 • Når det er tegnet på den fremste i rekken skal vedkommende kjenne igjen figuren og si hva det er.

Øvelse 2.

 • Ballsisten, individuelt arbeid.
 • Man blir tatt dersom man blir truffet av ballen.
 • Man kan ikke bli tatt dersom man holder rundt en annen person.

Øvelse 3.

 • Forme hånd. Den ene former hånda si uten at den andre ser det.
 • Den som ikke ser skal kjenne etter hvordan hånda er formet (med lukkede øyne) og deretter prøve å innta samme stilling.

Øvelse 4.

 • Stafett: to og to lag mot hverandre, oppstilling på hver side i rommet.
 • Alle står i rekke og holder hverandre i hendene.
 • På signal begynner lagene å løpe inn mot midten av rommet.
 • Den fremste ser, de andre er blinde.
 • Når de kommer inn mot midten skal den fremste, som ser; kaste terningen. Deretter skal vedkommende ved håndtrykk formidle til de andre hvor mange øyne terningen viser.
 • Den siste i rekka åpner øynene, skynder seg åå ta en ertepose.
 • Denne erteposen er felles for lagene og det er om å få fatt i den først.
 • Til slutt kastes erteposen i lufta så mange ganger som terningen viste øyne.
 • Dersom antallet kast og øyne på terningen stemmer overens har laget vunnet omgangen.
 • Først til fem poeng.
Lukk meny