Arkiv for ressursbank

Tremannskåring – spille mot

 • Det blir mål ved at ballen spilles mellom bena på en medspiller og gripes av en annen.
 • Fysisk kontakt er ikke lov.

Varianter:

 • Det er lov å drible.
 • Det er kun lov med tre skritt.
 • Varier med å bruke hender eller føtter.

Musikk til gymtimen som funker >>

Tagget med: , , , ,
Postet i Ballaktiviteter, Gymsal, Inne, Kasteleker, Kroppsøving, Lag, Med utstyr, Mellomtrinnet, Ressursbank, Samarbeid, Samarbeidsøvelse, Spilløvelser, Ungdom, Ute

Undervisningsopplegg 15

 • Kyllingsisten
 • Nappe haler
 • Treffe ballen
 • Pendelstafett i hinderløype
 • Modellklump

1. Kyllingsisten
1 eller 2 personer skal ha’n (fange) Blir man tatt, må man hoppe opp og ned og si pip pip. Man blir befridd når rumpa gnis mot hverandre. Kjør også en runde der ingen kan bli befridd, men de må stå å hoppe helt til det er en elev igjen, en vinner.

2. Nappe haler
Elevene får en hale hver. Om å gjøre å stjele så mange ”haler” som mulig. Overskuddshaler henges rundt halsen. Opptelling når lærer synes det er nok. De som har mest, vinner.

3. Treffe ballen
Del klassen i to lag. Legg 2-3 basketballer på midten av salen. Lagene står på hver side av salen og må stå bak den bakerste streken før de kan skyte. Det er lov å hente baller på sin banehalvdel. Skyt små baller på ballene i midten. Få ballene over til det andre lagets område, det gir poeng. Småballdepot i bakkant slik at folk må løpe.

4. Pendelstafett i hinderløype
Del i 4-5 lag. Bytt på å krype, hoppe, evt. baklengs.
Sett opp hinder etterhverandre.
1. Hinder de kan krype under og over.
2. Rockeringer som er lagt etterhverandre i sikk-sakk.
3. Sett opp kjegler de skal løpe sikk-sakk mellom.
4. Til slutt, nytt hinder de kan krype under og over.

5. Modellklumpen
Del klassen i to. Hver gruppe fordeler seg på en rekke på hver sin side. Den ene gruppa lukker øynene og står med ryggen til den andre gruppa. Gruppa som har øynene åpne henter hver sin elev ”modelleireklump” og skal ta den med og forme den til hva du vil. Når det er gjort finner den som har formet klumpen seg en plass og former seg selv i nøyaktig samme stilling. Når det er gjort kan modelleireklumpene lukke opp øynene og finne den som har formet deg.

Musikk som funker til gymtimen >>

Tagget med: , , , , ,
Postet i Balleker, Ferdige opplegg, Gymsal, Inne, Kasteleker, Kroppsøving, Lag, Leker, Med utstyr, Mellomtrinnet, Ressursbank, Sisten, Stafetter, Ungdom, Ute

Undervisningsopplegg 14

 • Natt i lekebutikken
 • Hull i rekka
 • Evighetsstikkball
 • Ulike ballstafetter
 • Apparatsisten

Musikk som funker til gymtimen >>

1. Natt i lekebutikken
Alle ligger på gulvet å sover, så våkner de opp og leker at de er forskjellige leker – etter instrukser fra lærer. Eks. baller, dukker, traktor, racerbil osv.

2. Hull i rekke
Del i 2-3 rekker som løper sakte rundt. På signal skal 1. mann på rekka lage et hull som de andre skal krype i mellom. (hullene må være forskjellige fra gang til gang.

3. Evighetsstikkball
Her er det alle mot alle. Elevene beveger seg fritt rundt i gymsal. Lærer starter med å kaste inn 2 stk baller. Her er det om å gjøre å ta ballen og kaste på en annen. Blir man stukket så setter man seg ned på rumpa. For at man skal bli fri må man prøve få tak i en ball fra der man sitter og kaste til en annen som sitter. Lærer kaster inn flere baller etter hvert slik at aktiviteten blir enda mer intenst + kaotisk

4. Ballstafett – rulle mellom beina
Del i 3 eller 4 lag. Hver gruppe står på rekke bak hverandre med beina fra hverandre. 1. mann ruller ballen mellom beina. Når ballen kommer til bakerste mann, legger alle seg ned og bakerste mann hopper over de andre. Når bakerste mann kommer frem, gjentar man det samme til alle har rullet ballen. De som er først ferdig – VINNER.

5. Ballstafett – avlevering med beina
Del i 3 eller 4 lag. Hver gruppe sitter på rompa på rekke bak hverandre med ca 1m mellom hverandre. 1. mann leverer ballen med beina til nestemann. (altså ta tak i ballen med beina og snu deg rundt mens du sitter på rompa og lever til nestemann) Når ballen kommer til bakerste mann, legger alle seg ned og bakerste mann hopper over de andre. Når bakerste
mann kommer frem, gjentar man det samme til alle har vært 1.
mann. De som er først ferdig – VINNER.

6. Apparatsisten
Sett ut apparater rundt i salen. TENK SIKKERHET. Ikke lov å
trå på gulvet. 2 stk har sisten. Blir man tatt må man sette seg i
hjørnet der ”tjukkasene” pleier å stå. Den eleven som blir igjen
har vunnet. Gjør denne øvelsen flere ganger. HUSK VÆR
FORSIKTIG, ALLTID NOEN SOM SKADER SEG HAHA.

Musikk som funker til gymtimen >>

Tagget med: , , , , ,
Postet i Balleker, Ferdige opplegg, Gymsal, Inne, Kroppsøving, Lag, Leker, Med utstyr, Mellomtrinnet, Ressursbank, Samarbeid, Samarbeidsøvelse, Småskolen, Spilløvelser, Stafetter, Ungdom

Hitman

 • To elever får softball og forsøker å stikke ut de andre elevene.
 • De to elevene plasserer seg på midtstreken, resten av klassen tar oppstilling på den ene siden av gymsalen.
 • På signal skal klassen forsøke å komme seg over til den andre siden uten å ha blitt truffet.
 • De som blir truffet er ute av spillet.
 • Dette fortsetter til det står en elev igjen, denne eleven er dermed blitt ”Hitman”

Musikk som funker til gymtimen >>

Tagget med: , , , , ,
Postet i Balleker, Gymsal, Inne, Kasteleker, Kroppsøving, Løpeleker, Med utstyr, Mellomtrinnet, Ressursbank, Spilløvelser, Ungdom, Ute

Snipp og snapp

 • Elevene går sammen to og to, hvor den ene er ”Snapp” og den andre er ”Snipp”.
 • Når lærer sier ”Snapp”, er det om å gjøre for de som er ”Snapp” å løpe til markørene på sin side uten at ”snippene” klarer å ta dem igjen.
 • ”snippene” og ”snappene” skal stå ca ½ meter fra midtstreken og eleven skal kun ta sin partner.

Varianter på startstilling:

 • Ligge på magen
 • Ligge på ryggen
 • Sitte med ryggen mot hverandre
 • Stå på knærne
 • Stå med ryggen mot hverandre
 • Armehevingsposisjon

Musikk som funker til gymtimen >>

Tagget med: , , , , ,
Postet i Fangelek, Gymsal, Inne, Kroppsøving, Leker, Løpeleker, Mellomtrinnet, Ressursbank, Ungdom, Ute, Uten utstyr