Arkiv for ressursbank

Undervisningsopplegg 21

  • Katt og mus
  • Kjappen
  • Per Sjurspring
  • Modellklumpen

Musikk som funker til gymtimen >>

Katt og mus
– en elev er katt, en annen elev mus, resten av elevene går parvis
– parene skal holde hverandre i hendene
– på signal skal katten forsøke å fange musen, parene løper rundt i gymsalen
– når katten har fanget musen, byttes rollene
– musen kan komme seg unna ved å ta hånden til et av parene, da blir den eleven som er ytterst mus

Kjappen
– elevene løper innefor et begrenset område
– rundt om i gymsalen ligger det hoppetau med ulik farge (gul, hvit, rød og blå)
– når lærer roper «gul !» skal elevene løpe til nærmeste gule hoppetau
– i et hoppetau kan det være to elever – de elevene som ikke har noe hoppetau må f. eks utføre 5 armhevinger
– andre øvelser man kan gjøre : sit ups, spensthopp, høye kneløft osv

Per Sjurspring
Oppstilling: Stå parvis i ein ring og hald kvarandre i hendene, ansiktet vendt mot sentrum.
Forklaring: Når me syng teksten, gjer me dette:
Har du sett Per Sjuspring dansa? Alle spring mot venstre.
Har du sett Per Sjuspring dansa? Fortset mot venstre.
Trur du ei: Snu mot eigen partnar og hytt med høgre peikefinger.
han danse kan: Snu deg mot framand partner og hytt med venstre peikefinger.
Han dansar som: Snu deg mot egen partner og hytt med h. pekefingeren.
ein adelsmann: Snu deg mot framand partnar og hytt med v. peikefingeren.
Det var ein: Ta saman i ring og sett eine foten inn i ringen med eit tramp.
Gjenta songen og fortset med to, tre osv.
1-ein fot inn 2-andre foten 3-eit kne 4-andre kne 5-ein olboge 6-andre olboge 7-hovudet I siste verset syng me som før til og med ”adelsmann”. I staden for å gjenta alt, syng me bare: ”Det var alt”.

Video av dansen: http://ans.hsh.no/lu/kr_oving/dans/dansane/per-sjuspring.asp

Modellklumpen
Del klassen i to. Hver gruppe fordeler seg på en rekke på hver sin side. Den ene gruppa lukker øynene og står med ryggen til den andre gruppa. Gruppa som har øynene åpne henter hver sin elev ”modelleireklump” og skal ta den med og forme den til hva du vil. Når det er gjort finner den som har formet klumpen seg en plass og former seg selv i nøyaktig samme stilling. Når det er gjort kan modelleireklumpene lukke opp øynene og finne den som har formet deg.

Musikk som funker til gymtimen >>

Tagget med: , , ,
Postet i Dans, Fangelek, Ferdige opplegg, Gymsal, Inne, Kroppsøving, Leker, Med utstyr, Mellomtrinnet, Musikk, Ressursbank, Samarbeid, Samarbeidsøvelse, Sisten, Ungdom

Undervisningsopplegg 19

  • Streken
  • Panserball
  • Kjappen
  • Ballongtråkk
  • Klokkesisten

Musikk som funker til gymtimen >>

Streken
– Velg en eller to elever som har sisten.
– Det er bare lov å bevege seg på strekene i gymsalen.
– Først er det bare lov å GÅ
– Neste runde er det bare lov å gå tre skritt frem og ett tilbake
– siste runde er det lov å løpe.
Sisten leveres videre til den som blir tatt
Kjør også en runde der de som blir tatt må sette seg på sidelinjen.

Panserball
– klassen deles i lag på 3 – 4 elever
– et lag skal jage de andre lagene med en softball
– resten av lagene får en matte som skal være beskyttelse
– de med softball skal forsøke å skyte de lagene som er «pansrede»
– for at et lag er skutt må de treffe elevene på kroppen
– laget som er blitt skutt setter seg ned på matten
– hvor mange lag er blitt truffet på for eksempel ett minutt

Kjappen
– elevene løper innefor et begrenset område
– rundt om i gymsalen ligger det hoppetau med ulik farge (gul, hvit, rød og blå)
– når lærer roper «gul !» skal elevene løpe til nærmeste gule hoppetau
– i et hoppetau kan det være to elever
– de elevene som ikke har noe hoppetau må f. eks utføre 5 armhevinger
– andre øvelser man kan gjøre : sit ups, spensthopp, høye kneløft osv

Ballongtråkk
– alle elevene får en oppblåst ballong som de fester med en hyssing rundt ankelen
– elevene skal forsøke å tråkke på de andre elevenes ballonger
– elever som får sin ballong ødelagt, må sette seg
– tilslutt får vi en elev som har beholdt ballongen sin hel

Klokkesisten
Elevene står eller ligger ved siden av hverandre to og to. Parene danner en stor sirkel. En har sisten og skal prøve å ta en annen. For å unngå å få sisten kan han stille seg foran eller legge seg ved siden av et par slik at de blir tre. Da må den bakerste/ytterste løpe.
Det lønner seg å lage to sirkler pga hvis ikke er det noen som aldri får løpe.

Musikk som funker til gymtimen >>

Tagget med: , , , ,
Postet i Balleker, Ferdige opplegg, Gymsal, Inne, Kasteleker, Kroppsøving, Lag, Leker, Løpeleker, Med utstyr, Mellomtrinnet, Ressursbank, Samarbeid, Samarbeidsøvelse, Sisten, Ungdom