Symmetriøvelser

Skriv ut

Logo_post_gymtrollSymmertri: gjøre likt på begge sider. Tenk at kroppen deles i to fra toppen av hodet og ned til gulvet.

Hopp på stedet. 10 rep.

  1. Hopp med ben og armer ut/inn. 10 rep.
  2. Engler i snøen (på rygg). 10 rep.
  3. Engler i snøen (på mage). 10 rep.

Kryssbevegelser: De to delene av hjernen vår (høyre/venstre) styrer forskjellige deler.

Den ene delen av kroppen skal kunne gjøre en ting, mens den andre delen av kroppen skal kunne gjøre noe annet.

F eks kan du dreie et ark mens du klipper i det.

For at kroppen vår skal kunne fungere godt sammen, må disse delene samarbeide.

  1. Løft og bøy venstre kne mot høyre albue. 15 rep.
  2. En hånd på hodet i en sirkel, mens en på magen opp og ned. 15 rep.
  3. Trillebår.
  4. Motsatt arm og ben. (Venstre ben/høre arm). 5 rep.

Speiling: Øvelse to og to. Herme etter bevegelser. Poenget er å gjøre det samme som den andre. Stå mot hverandre. Annenhver gang.

Statue: To og to. Stå rett opp og ned. Den andre skal forme en skulptur ved å lage ulike stillinger med armer, ben, kropp og hode. Til slutt skal den som er statuen fortelle hvordan han eller hun ser ut. Bytte på.

Lukk meny