Stjele fra butikken

Skriv ut
  • logo.pngDel i 4. lag.
  • Hvert lag går i hvert sitt hjørne som er deres ”skurkehus”
  • Legg mange små ting i midten av salen (erteposer og lignende).
  • Når læreren blåser skal en fra hvert lag løpe så fort de kan inn til midten av salen og ta BARE EN ting som ligger der og ta den med tilbake til ”skurkehuset”
  • Så er det nestemann osv. Hold på helt til det blir tomt.
  • Tell opp hvilket lag som har stjålet mest, de vinner.

Musikk til gymtimen som funker >>

Lukk meny