Slå på ring

Skriv ut
Sted: Ute/inneLogo_post_gymtroll
Antall: Ca 10 stk og oppover
Utstyr: Ingen utstyr

Deltakerne står i en stor ring. En må være løper, og stå utenfor (dere kan elle om hvem det skal være). Denne begynner å småløpe på utsiden av ringen, mens alle roper i kor: «Slå på ring, slå på ring, slå på hvem du vil – slå på kjæresten min om du vil. Den jeg slår på, den slår jeg så hard. så hardt, så hardt…» Nå skal løperen dulte til en på ryggen, og hun løper nå i motsatt retning. Løperen og den som blir slått løper nå om kapp hver sin vei mot den ledige plassen, og den som kommer først, stiller seg der. Den andre må være løper neste gang. Hvis den samme må løpe mer en 3 ganger, kan han få velge en å bytte med.

Lukk meny