Skileik – «Kjøp» Veien fra idè til realisering skileikanlegg

Oppdaget at man kan bestille et hefte fra idrettsbutikken.no om skileikanlegg helt gratis. Heftet heter «Skileikanlegg – Veien fra idè til realisering». Kan hende du må betale porto.

Følg lenken her for bestilling av gratis hefte om skileikanlegg >> «Skileikanlegg – Veien fra idè til realisering».

Utbredelsen av skileikanlegg kan bidra til å ta vare på de norske skitradisjonene.

Utgangspunktet til Norges Skiforbund (NSF) er at skileik er det beste grunnlaget for all læring på ski.
NSF har satset mye på dette fordi vi ønsker:

  • å få flest mulig barn og unge til å være fysisk aktive om vinteren
  • økt rekruttering til skiidretten
  • flere og bedre konkurranseskiløpere.

Brosjyren gir en meget god innføring i hvordan man kan komme igang med et skileikanlegg.

Kilde: http://www.idrettsbutikken.no/Avdelinger/Produkter/Ski/Undervisning/Brosjyrer/Skileikanlegg-Veien-fra-id%C3%A8-til-realisering-2420118001-p0000016087.aspx