Auditiv sans

Øvelse 1.

 • Gå sammen to og to, bevegelse tett sammen.
 • Når et slag på tromma høres skal de som er par forsøke å komme langt bort fra hverandre.
 • Når det høres et slag på tromma igjen skal de som er par finne hverandre.
 • Dersom man hører to slag skal man gå sammen i par med en ny person.

Øvelse 2.

 • Gruppen deles inn i to. Løp fritt omkring til musikk.
 • Gruppe A setter seg ned når de hører et slag på tromma, gruppe B setter seg ned når de hører to slag på tromma.
 • Gruppe A kan reise seg når de hører et slag på nytt, gruppe B når de hører to slag.

Øvelse 3.

 • Gå med lukkede øyne etter en lydkilde som beveger seg rundt i rommet.

Øvelse 4.

 • Parvis, alle har bind for øynene.
 • Hvert par skal bli enige om en lyd som er deres.
 • Når det spilles musikk skal alle bevege seg fritt rundt (gå, krype, åle)
 • Når musikken stopper, skal parene lage sin lyd og deretter finne hverandre.

Visuell sans

Øvelse 1.

 • To og to står med ansiktet mot hverandre, med ca. en halv meter avstand.
 • Alle parene står på rekke, på langs nedover salen.
 • En person skal med lukkede øyne løpe mellom personene i hvert par, og stole på at de trekker seg unna.

Øvelse 2.

 • Stå på en fot med åpne øyne. Prøv det samme med lukkede øyne.

Øvelse 3.

 • Bevegelse på et avgrenset område. Alle skal bevege seg hurtig uten å berøre noen andre.

Øvelse 4.

 • Tåsisten: To og to, hendene på skuldrene til hverandre.
 • Prøv og berøre hverandres tær/ fot.

Øvelse 5.

 • Fri bevegelse i rommet.
 • Hilse på hverandre med å sette pekefinger mot pekefinger.

Øvelse 6.

 • To og to sammen, kontakt med hverandre gjennom pekefingeren.
 • Bevegelse rundt i rommet.
 • Prøv også at den ene er sjef og fører pekefingeren opp, ned til siden osv.
 • Den andre følger etter uten å miste kontakten.

Øvelse 7.

 • Følgelek: To og to sammen. En person gjør en bevegelse.
 • Bevegelsen skal stoppes og den andre personen skal gjenta bevegelsen.

Kinestetisk sans

Øvelse 1.

 • En person modellerer en annen person.
 • Den som blir modellert skal lukke øynene mens modellering pågår og etterpå skal stillingen beskrives.

Øvelse 2.

 • Leirklumpen: Halve gruppa stiller seg med ansiktet mot en vegg.
 • De som er igjen skal gå å finne seg en tilfeldig person (leirklump) som de skal forme.
 • Personen som er leirklump skal lukke øynene under formingen.
 • Når formingen er ferdig skal den som har formet løpe og stille seg et annet sted i rommet i nøyaktig samme stilling.
 • Den som har blitt formet skal finne igjen personen som formet.

Øvelse 3.

 • To og to. Den ene stiller seg bak den andre og holder rundt midjen til den foran.
 • Den som står fremst har armene langs kroppen slik at de også blir med i grepet til den andre.
 • Den fremste skal prøve å slite seg ut av grepet.
 • Den som holder vil ikke gi slipp.

Øvelse 4.

 • To og to. Den ene ligger på ryggen. Den andre berører ulike steder på kroppen.
 • Den som ligger på ryggen skal stramme musklene som berøres.

Øvelse 5.

 • Bevegelseshistorie – lærer forteller en historie.
 • Gjør bevegelsene som historien fordrer.

Taktil sans

Øvelse 1.

 • Gruppen står på rekke.
 • Den bakerste tegner en figur eller lignende på ryggen til den foran som igjen tegner på ryggen til den foran seg (samme figur).
 • Når det er tegnet på den fremste i rekken skal vedkommende kjenne igjen figuren og si hva det er.

Øvelse 2.

 • Ballsisten, individuelt arbeid.
 • Man blir tatt dersom man blir truffet av ballen.
 • Man kan ikke bli tatt dersom man holder rundt en annen person.

Øvelse 3.

 • Forme hånd. Den ene former hånda si uten at den andre ser det.
 • Den som ikke ser skal kjenne etter hvordan hånda er formet (med lukkede øyne) og deretter prøve å innta samme stilling.

Øvelse 4.

 • Stafett: to og to lag mot hverandre, oppstilling på hver side i rommet.
 • Alle står i rekke og holder hverandre i hendene.
 • På signal begynner lagene å løpe inn mot midten av rommet.
 • Den fremste ser, de andre er blinde.
 • Når de kommer inn mot midten skal den fremste, som ser; kaste terningen. Deretter skal vedkommende ved håndtrykk formidle til de andre hvor mange øyne terningen viser.
 • Den siste i rekka åpner øynene, skynder seg åå ta en ertepose.
 • Denne erteposen er felles for lagene og det er om å få fatt i den først.
 • Til slutt kastes erteposen i lufta så mange ganger som terningen viste øyne.
 • Dersom antallet kast og øyne på terningen stemmer overens har laget vunnet omgangen.
 • Først til fem poeng.

Lek og læring 1 – Vestibulær sans

Øvelse 1.

 • Stå på stedet, se rett frem, armene ut til siden, snurr rundt.

Øvelse 2.

 • Stå på stedet, se i taket, armene litt ut til siden, snurr rundt.

Øvelse 3.

 • Løpeleker. For eksempel haien kommer, sistenvarianter og lignende hvor det er stadig hastighets- og retningsforandringer.

Øvelse 4.

 • Svimlestafetten: Løp fra den ene siden av gymsalen og over til den andre.
 • På den andre siden skal handa settes ned på en kjegle og det skal løpes 7 – 10 ganger rundt kjegle.
 • Løp deretter sik-sak mellom erteposer tilbake igjen.

Lek og læring 2 – Fargelek og sortering

Øvelse 1.

 • Legg baller, erteposer og lignende i en rokering av samme farge.
 • Varier fraktmåte for eksempel gå, hopp med ertepose/ ball mellom bena, legg den på hodet, legg den inne i hånda uten å gripe.
 • Samarbeid to og to.

Øvelse 2.

 • Spre baller av ulik størrelse rundt i rommet, for eksempel 3 størrelser.
 • Legg de minste i en ring, de mellomstore i en annen ring og de største i en tredje ring.

Lek og læring  3 – Form og rom

Øvelse 1.

 • Spre redskaper med ulik form rundt i rommet.
 • Legg redskaper for eksempel erteposer – firkant, ball – rund, pinner – lang.
 • Legg redskapene i noe av samme form.
 • Samarbeid to og to, ikke bruk hendene.
 • Ta med 3 ting med ulik form.

Øvelse 2.

 • Legg gjenstander utover gulvet.
 • Alle kryper, hopper, gå med museskritt bort til noe av en bestemt form, for eksempel noe som er rundt, firkantet osv.
 • Alle finner den gjenstanden de selv la ut for eksempel en ertepose eller ballen.
 • På signal skal alle bytte plass med noen som har en gjenstand med en annen form.

Øvelse 3.

 • Arbeid med motsetninger. To og to samrbeider om å gjøre motsatte bevegelser. (den ene er smal, den andre er bred, en går med lange skritt og den andre med korte skritt, en går fremover og den andre bakover, en er på maven og den andre på ryggen osv.)
 • Hva betyr motsatt?

Øvelse 4.

 • Arbeid med rombegreper inn i, over, under, ved siden, fremfor, bak, på, inntil, langs osv.
 • Bruk apparater.

Øvelse 5.

 • Del i grupper på 8 – 10 personer.
 • På signal skal gruppen danne en sirkel, firkant, sekskant, trekant osv.
 • Prøv å lage bokstaver.
 • Flere grupper kan danne hver sine bokstaver og til sammen lage et ord.

Øvelse 6.

 • På signal gå sammen, for eksempel 2, 3, 4 eller 5 personer.
 • Man kan også si gå sammen 3 + 2 personer eller 5 – 1 person.
 • Videre kan man angi med klapp hvor mange personer som skal gå sammen i en gruppe (3 klapp = 3 personer).
 • Etter hvert begrenses antall kroppsdeler som kan være i gulvet.

Lek og læring 4 – Tall

Øvelse 1.

 • ”Ti`er kameratene”: To og to sammen.
 • Den ene personen sier 5, stusser ballen 5 ganger og kaster den deretter til den andre i paret.
 • Den andre personen må også stusse 5 ganger for at svaret skal bli 10.
 • Ballen kan kastes i lufta, i veggen, det kan klappes osv.
 • Bruk også minus og deling, større tall osv.

Øvelse 2.

 • To og to. En viser med armbevegelser tegnene større enn (>), mindre enn (<) og er lik (=).
 • Dersom denne personene signaliserer for eksempel (=), skal den andre i paret for eksempel hoppe, kaste ballen i veggen eller lignende 5 ganger på den ene siden og 5 ganger på den andre siden.

Øvelse 3.

 • Kjempehoppet: Begge i paret hopper 5 ganger hver.
 • Den ene starter og hoppe 5 ganger. Den andre hopper 5 hopp fra nedslagsfeltet til den første.
 • Varier hoppmåte (jamfot, en fot) og se hvilken hoppmåte som fører lengst frem.
 • Kan også gjøres med ball, kommer man lengst med og hopp og stusse ball samtidig eller kommer man lengst med å gå og stusse høyt/ lavt samtidig?

Lek og læring 5 – Bokstaver

Øvelse 1.

 • To og to sammen. Den ene skriver en bokstav på den andres rygg.
 • Den som blir skrevet på skal kjenne etter hvilken bokstav det er.

Øvelse 2.

 • Elvene blir en vokal eller en konsonant.
 • Fri bevegelse.
 • På signal gå sammen to vokaler og to konsonanter.
 • Prøv også å gå sammen en vokal og en konsonant.

Øvelse 3.

 • Elvene blir en vokal eller en konsonant.
 • Et ”vokalbarn” stiller seg fremst. Fyll etter i rekka slik at det til slutt er dannet et ord.

Øvelse 4.

 • Del i grupper.
 • Hver gruppe lager en bokstav.
 • Gruppene sette sammen sine bokstaver slik at de til sammen danner et ord.

Lek og læring 6 – Avslutning og spill

Lotto.

 • Del inn i to lag. Hvert lag har 2 lottobrett.
 • På hvert lag samarbeider to og to (utgjør en etappe).
 • Disse ser først nøye på brettene og prøver og huske bildene.
 • Deretter løper de en hinderløype, for eksempel hoppe over, krype under, balansere.
 • På den andre siden av lekeområdet ligger brikkene.
 • Der skal de to som samarbeider finne en brikke med et bilde som de vet at de har på brettet.
 • Til slutt løpes hinderløypa tilbake, brikken legges på brettet og to nye løper  ut for å finne flere bilder til brettet.

Bondesjakk.

 • Sett ut 9 kjegler (3 x 3). Del inn i 2 lag, 4 – 5 stk. pr. lag.
 • Lagene stiller seg på to rekker på utsiden av området med kjegler. De 3 første i hver rekke har en vest hver. (Bruk forskjellig farge på vestene så er det letter å skille lagene)
 • På signal løper de 2 første inn i området med kjegler og legger vesten sin på en kjegle.
 • Deretter løper de og veksler med neste på laget som også legger ut sin vest.
 • Den tredje i rekka skal også legge ut sin vest.
 • Det er om å få tre på rad.
 • Dersom lagene ikke har greid å få tre på rad fortsetter de neste på laget videre med å flytte sine vester.