Rødt lys

  • En person står på en tverrside av lekefeltet. De andre står ca 10 meter bak.
  • Den som står på tverrsiden skal vende ryggen til de andre.
  • Når ryggen er vendt skal de andre forsøke å gå så langt frem mot personen som de greier før vedkommende snur seg igjen.
  • Når vedkommende snur seg er det om å gjøre å ”fryse” stillingen.
  • Dersom noen oppdages i bevegelse må de gå tilbake til utgangspunktet igjen.
  • Det er om å komme først frem til den som vender ryggen og klappe denne personen på skuldra.
  • Den som først kommer frem står neste gang.
  • Leken kan varieres med at den som står bestemmer bevegelsesmåte.