Ringsisten

Skriv ut
Fra 2-ca.6 deltakere

Tråkk opp et stort hjul (sirkel) i snøen. Lag en runding i midten, og veier som stråler ut derfra til ringen. Her kan dere leke sisten. Dere kan også leke denne varianten: En står på midten som vokter. Så skal alle de andre som løper rundt på veiene fanges av vokteren med et klapp på skulderen. De som blir fanget, må stå i midten, og skal hindre de andre i å løpe gjennom rundingen. Den som lar seg fange sist, blir vokter neste gang.

Lukk meny