Ressursbank

Her finner du øvelser og opplegg som Gymtroll har god erfaringer med.

Oppleggene er stort sett for barneskolen, men mange øvelser kan brukes i ungdomsskolen. Nedenfor finner du siste øvelser og opplegg som er lagt ut.
Til høyre kan du filtrere ut hva du ønsker til dine timer.

Lek to og to: Gå rundt hverandre på benk, bom eller strek

Elevene står på hver side av en benk. Etter å ha funnet balansen, skal de prøve å passere hverandre på bommen uten å ramle ned. Variasjon Kan forandre måten en passerer hverandre på. Gi det som en åpen oppgave, dere

Tagget med: , , , ,
Postet i Fysisk ferdighet, Inne, Kognetiv ferdighet, Mellomtrinnet, Ressursbank, Samarbeidsøvelse, Sansemotorikk, Sosial ferdighet, Ungdom, Ute

Freerunning/parkour: hoppe over

Finne et naturlig ”hinder” i skolens nærmiljø som elevene skal komme seg over. Det kan være benker, sykkelstativ, utstyrskasser, store steiner, gjerde el. Bare fantasien og fornuften setter grenser. La elevene selv først bestemme hvordan de skal komme seg over

Postet i Friluftsliv, Fysisk ferdighet, Kognetiv ferdighet, Koordinasjon, Kroppsøving, Leker, Mellomtrinnet, Ressursbank, Sangregler/leker, Sansemotorikk, Ungdom, Ute

Undervisningsopplegg 27

Mål for timen:  Øve øye – hånd koordinasjon med og uten ball Utstyr: Baller Oppvarming: Hermegåsa uten og med ball, to og to sammen etter musikk. To og to sammen. Elevene skal synge en barnesang samtidig som eleven hermer etter

Tagget med: , , , , ,
Postet i Ferdige opplegg, Ressursbank

Frisbee ultimate

Elevene deles i to lag. Begge lag starter spillet ved å stå bakenfor hver sin mållinje (i hver sin målsone). Ett av de to lag er bestemt til å starte med frisbeen (dette laget blir kalt forsvarere), det laget som

Tagget med: , , , , , ,
Postet i Fysisk ferdighet, Inne, Med utstyr, Mellomtrinnet, Ressursbank, Samarbeid, Samarbeidsøvelse, Ungdom, Ute

Lag i sirkel

En eller to sirkler med to eller fire lag. Kasterne står utenfor sirkelen som løperne er i. kasterne forsøker å treffe løperne. Hvor lang tid tar det før alle løperne er truffet? Deretter bytter lagene slik at det laget som

Tagget med: , , , , , , ,
Postet i Ballaktiviteter, Balleker, Gymsal, Inne, Kroppsøving, Med utstyr, Mellomtrinnet, Ressursbank, Ungdom, Ute