Ressursbank

Her finner du øvelser og opplegg som Gymtroll har god erfaringer med.

Oppleggene er stort sett for barneskolen, men mange øvelser kan brukes i ungdomsskolen. Nedenfor finner du siste øvelser og opplegg som er lagt ut.
Til høyre kan du filtrere ut hva du ønsker til dine timer.

natursekken.no

Den naturlige skolesekken har som mål å bidra til at barn og unge gjennom opplæringen, får bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer og kan bli i stand til å forstå og utvikle løsninger på dagens og framtidas mange miljøutfordringer.

Postet i Laeringsressurser, Naturfag

forskerfrø.no

forskerfrø.no er et nettsted for barnehagelærere, andre ansatte  i barnehagen, barnehagelærerutdannere og andre naturfagsentusiaster. Nettstedet skal være til inspirasjon og inneholder konkrete tips og ideer til aktiviteter med naturfaglig innhold.

Postet i Laeringsressurser, Naturfag

Kart i skolen

Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag.

Postet i Laeringsressurser, Naturfag, Samfunnsfag

miljolare.no

Nettstedet innholder en rekke aktiviteter som gir idéer til hvordan denne opplæringen kan legges til rette. Det finnes dessuten faglig informasjon og referanser til annet bakgrunnstoff.

Postet i Laeringsressurser, Naturfag

naturfagsenteret.no

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. Nasjonalt senter for

Postet i Laeringsressurser, Naturfag